REGULAMIN POBYTU W GOŚCIŃCU CHYBOTEK

Drodzy Goście! Uprzejmie prosimy o zapoznanie się zasadami obowiązującymi w naszym obiekcie. Znajomość i przestrzeganie niniejszego regulaminu pozwoli uniknąć nieporozumień i zapewni wszystkim Gościom bezpieczeństwo oraz miłą atmosferę w trakcie pobytu.

 

Goście  korzystający z naszych usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb i wskazówek gospodarzy obiektu.

 1. Każdy Gość dokonujący rezerwacji noclegów, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 2. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie, drogą elektroniczną lub osobiście. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% kosztów pobytu na rachunek bankowy mBank: 78 1140 2004 0000 3102 8324 9871.
 3. Pozostała kwota należna za wynajem pobierana jest w gotówce w dniu przyjazdu, podczas meldunku. W przypadku pobytu grup zorganizowanych,  wymagana jest wpłata pełnej kwoty przelewem najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przybycia.
 4. W przypadku rezygnacji z pobytu do 21 dni przed datą rozpoczęcia pobytu, rezerwującemu zwracamy zadatek pomniejszony o kwotę w wysokości 5% wartości całego pobytu.
 5. W przypadku rezygnacji z pobytu poniżej 21 dni przed datą rozpoczęcia pobytu, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi rezerwującemu.
 6. Warunki pobytów grupowych:
  Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% kosztów pobytu na nr konta: 78 1140 2004 0000 3102 8324 9871. Pozostała kwota powinna być zapłacona przelewem najpóźniej 5 dni przed planowanym przyjazdem. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, rezerwacja zostaje anulowana. W przypadku rezygnacji z pobytu grupy, wpłata nie podlega zwrotowi.
 7. W celu potwierdzenia tożsamości, osoba meldująca się powinna okazać swój aktualny dokument tożsamości z fotografią.
 8. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa obowiązuje od godziny 15:00 w dniu przyjazdu, do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.
 9. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
 10. Na terenie całego obiektu (w budynku noclegowym i w gospodzie) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i e-papierosów. Miejsce przeznaczone do palenia znajduje się na zewnątrz budynku.
 11. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek elektrycznych oraz gazowych, niebędących stałym wyposażeniem pokoi. Nie dotyczy to ładowarek telefonicznych i komputerowych.
 12. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00 i wszyscy Goście zobowiązani są do przestrzegania tej ciszy.
 13. Jeśli wskutek złamania ciszy nocnej gospodarze obiektu zostaną zmuszeni do uzasadnionego wezwania policji, gospodarze mają prawo do natychmiastowego wypowiedzenia najmu i nie będą zobowiązani do zwrotu środków za niewykorzystany okres pobytu.
 14. Goście obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu.
 15. Za zgubienie bądź zniszczenie kluczy do pokoju i drzwi zewnętrznych pobierana jest opłata 100 zł.
 16. O wszelkich szkodach powstałych podczas pobytu oraz awariach sprzętu i wyposażenia Goście zobowiązani są niezwłocznie poinformować gospodarzy.
 17. Na terenie obiektu znajduje się parking niestrzeżony, bezpłatny dla Gości. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za zaparkowane samochody oraz pozostawione w nich rzeczy.
 18. Na terenie obiektu znajduje się strefa SPA – sauna i balie ogrodowe. Korzystanie ze strefy SPA jest usługą dodatkowo płatną i możliwe jest wyłącznie za zgodą gospodarzy.
 19. Dzieci na podwórku i ogólnodostępnych pomieszczeniach mogą bawić się pod nadzorem rodziców lub opiekunów.
 20. Goście korzystający z grilla i ogniska, zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończeniu grillowania lub palenia. Węgiel drzewny, brykiet i drewno do palenia Goście organizują we własnym zakresie. Istnieje możliwość zakupu opału u gospodarzy obiektu.
 21. Poza postanowieniami niniejszego regulaminu obowiązują indywidualne ustalenia pomiędzy rezerwującym a gospodarzem, zawarte drogą mailową podczas rezerwacji.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad. Życzymy udanego wypoczynku!